Om UK

Ungdomskredsen

Ungdomskredsen (UK) er en landsdækkende specialkreds, der i samarbejde med Dansk Handicap Forbund (DHF) organiserer unge med et handicap og har eksisteret siden 1972.

UK er primært for unge med et fysisk handicap i alderen 15 – 36 år og har til formål at lave arrangementer og aktiviteter for medlemmerne.
UK’s formål er også at arbejde for integration og reel ligestilling mellem unge – med og uden handicap – samt at organiserer unge på tværs af sociale og kulturelle skel.

Arrangementer
UK laver kurser og aktiviteter for medlemmerne og arbejder for lige muligheder gennem information om unge med handicap. Et vigtigt element i dette arbejde er den fortsatte indsats på det politiske område, som UK forsøger at præge udfra et ungt handicappolitisk synspunkt.

Emnet for kurser, temadage og sommerlejre kan være mange, men lige så vigtigt som et godt kursus, er det at møde andre unge med handicap, udveksle erfaringer, skabe kontakter og få nye venner.

Det årlige landsmøde i UK er organisationens øverste myndighed. På landsmødet kan alle medlemmer deltage med stemmeret. Landsmødet vælger en bestyrelse på 7 personer, som varetager den daglige ledelse.

Samarbejde
UK samarbejder med Dansk Handicap Forbunds øvrige specialkredse og lokalafdelinger.

Som organisation er UK medlem af De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom, De Nordiske Handicap Forbunds Ungdom,  Dansk Ungdoms Fællesråd og Sammenslutningen af Unge Med Handicap.

Vil du vide mere om UK så kontakt en fra bestyrelsen, eller ring til hovedkontoret på tlf. 39 29 35 55.

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK