De danske partiers handicappolitik

1

Er du også nysgerrig på hvad de danske partier har at mærkesager på handicapområdet.  Ungdomskredsen giver dig nu et fyldigt overblik over partiernes hovedområder, samt links til deres handicapprogram. Vi har taget udgangspunkt i de partier, som er opstillingsberettiget til næste folketingsvalg

Liberal Alliance:
Vision: Frihed til at leve livet
Hovedsynspunkt:   For at leve et frit liv kan mennesker med funktionsnedsættelser have brug for hjælpemidler. Heldigvis bidrager den teknologiske udvikling til, at der kommer flere og flere hjælpemidler, og det skal vi udnytte og oplyse om. Uanset hvad behovet for hjælp er, mener Liberal Alliance,  at det skal være nemt og ubureaukratisk at tilegne sig de rette hjælpemidler.
3 Mærkesager:  1. Ledsagerordningen skal reformeres. 2. Fritvalgsordninger skal fremmes. 3. BPA-ordningen skal udbredes
Læs mere: Liberal Alliances handicappolitik

Enhedslisten:
Vision: Alle borgere skal sikres samme rettigheder, muligheder og respekt – uanset om de på grund af handikap eller alder har brug for hjælp fra det offentlige.
Hovedsynspunkt: Retssikkerheden for borgere med brug for hjælp er svundet i takt med kommunernes økonomi.
3 Mærkesager: 1. Retssikkerhed uanset alder og handikap. 2. Hjælp til et aktivt og ligeværdigt liv. 3. Pensioner og fleksjob, der er til at leve af.
Læs mere:Enhedslistens Handicappolitik

Det Konservative Folkeparti:
Vision: Handicappede skal have den hjælp, pleje og omsorg, de har behov for.
Hovedsynspunkt:Handicappede skal have den hjælp, pleje og omsorg, de har behov for, for at få deres hverdag til at fungere, med respekt for det enkelte menneske.
 3 Mærkesager: 1. Det fleksible tilbud. 2. Den skræddersyede behandling og respekten for det enkelte menneske. 3. Ingen skal være et nummer i systemet. Men alle skal gøre, hvad de kan, for at hjælpe sig selv.
Læs mere: Det Konservative Folkepartis handicap/socialpolitik 

Alternativet:
Vision:Socialt bæredygtighed
Hovedsynspunkt:Vi skal alle have de bedste muligheder for at skabe et individuelt liv som del af fællesskabet.
3 Mærkesager: 1. Balance i hverdagen. 2. Investering i mennesker. 3. Alle skal kunne bidrage til samfundet.
Læs mere: Alternativets handicap/socialpolitik 

Nye Borgerlige:
Vision:
Fælles ansvar for samfundets svageste
Hovedsynspunkt:
Vi skal holde en hånd under de svageste i vores samfund. Samfundets hjælp skal derfor målrettes dem, der ikke kan klare sig selv. Vi skal sikre værdige liv til de svageste ældre, udsatte børn og folk, der er syge i krop eller sind.
3 Mærkesager: 1. De svageste skal have mere hjælp. 2. Alle skal have et incitament til at forsørge sig selv. 3. Syge mennesker er ikke sociale klienter
Læs mere: Nye Borgerliges Handicap/socialpolitik


Socialistisk Folkeparti: SF
Vision: Borger med handicap skal have samme muligheder
Hovedsynspunkt:Mennesker med handicap skal kunne leve et godt og aktivt liv med samme muligheder som borgere uden funktionsnedsættelse.
3 Mærkesager: 1. Bedre uddannelsesmuligheder. 2. Et rummeligt arbejdsmarked. 3. Flere handicapvenlige boliger.
Læs mere: SFs handicappolitik

Dansk Folkeparti
Vision:
Handicappede har krav på et værdigt og trygt liv
Hovedsynspunkt: Handicappede skal i størst muligt omfang sidestilles med personer uden handicap.
3 Mærkesager: 1. Handicappede skal have krav på et uddannelsestilbud, der er tilpasset den pågældende. 2. Arbejdsmarkedets parter bør i størst muligt omfang arbejde for at skabe plads til handicappede medarbejdere på virksomhederne. 3. Handicappede skal have krav på boliger, der er tilpasset den pågældende.
Læs mere: Dansk Folkepartis handicappolitik

Socialdemokratiet
Vision: 
Et samfund for alle
Hovedsynspunkt: Et inkluderende og mangfoldigt samfund baseret på respekt for forskellighed, og hvor der støttes op om den enkeltes ressourcer og muligheder.
3 Mærkesager: 1. Mennesker med handicap skal have de samme muligheder for at realisere deres potentiale og tage ansvar for deres eget liv som alle andre. 2. at medvirke til at nedbryde barrierer, der hindrer ligestilling og sikre lige muligheder for mennesker med funktionsnedsættelse. 3. At medvirke til at funktionsnedsættelse kompenseres gennem individuelt tilrettelagte tilbud.
Læs mere: Socialdemokratiets handicappolitik

Radikale Venstre
Vision:
Flere ind i aktive fællesskaber.
Hovedsynspunkt: Et Danmark der hænger sammen.
3 Mærkesager: 1. Sikre, at udsatte børn og unge får bedre og mere lige muligheder.2. Folkeskolereform med et stærkt socialt sigte. 3. Vil give flere danskere mulighed for at tage en uddannelse og deltage på arbejdsmarkedet.
Læs mere: Radikale Venstres socialpolitik

Venstre
Vision:  Social tryghed.
Hovedsynspunkt: De stærke og raske har et ansvar for at støtte de svage og de syge.
3 Mærkesager: 1. Ingen skal på forhånd opgives eller parkeres på passiv forsørgelse på kanten af samfundet. 2. De mennesker, som ikke kan forsørge sig selv gennem arbejde, skal sikres en rimelig levefod. 3. Socialpolitikken skal sikre, at alle kan udnytte deres ressourcer og deres evner maksimalt.
Læs mere: Venstres socialpolitik

Artiklen er forfattet af
Ungdomskredsens Formand Mads Knudsen

DEL I DIT NETVÆRK

SKREVET AF

1 kommentar

  1. Jeg har ellers været meget kritisk overfor Liberal Alliance. Bl.a. fordi jeg synes de har taget initiativ til noget, som jeg føler går os med handicap imod, men jeg må indrømme, at efter jeg har kigget deres program igennem på baggrund af denne artikel, så synes jeg de lyder ret fornuftige.

    Bl.a. deres synspunkt med at BPA skal udbredes er yderst positiv, men også ideen med mest mulig frihed i eget liv for mennesker med handicap er jeg glad for. I det hele taget er jeg meget positiv overrasket over at de gør så meget ud af deres handicappolitik. Det kunne de store partier som Venstre og Socialdemokratiet godt lære noget af. De har næsten ikke beskrevet deres handicappolitik.

SKRIV EN KOMMENTAR

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK