Landsmøde 2021

0
Årets første arrangement, Ungdomskredsens landsmøde, står for døren. Landsmødet finder sted lørdag d. 27. marts og bliver meget anderledes, end det plejer. Vi er i en force majeure-situation på grund af myndighedernes restriktioner, som vi ikke kan forvente bliver ophævet foreløbig.
Derfor er det besluttet efter dialog i bestyrelsen og med DHF, at landsmødet kommer til at foregå i en elektronisk udgave. Det vil sige, at de tilmeldte medlemmer alene vil kunne stemme d. 27. marts via en elektronisk stemmeseddel samt at der ikke stemmes om punkt 1, 2, 3 og 9 på dagsordenen.
Tilmelding:
Tilmelding til deltagelse og afstemning skal ske senest d. 1. marts til Claus Jensen, konsulent i Dansk Handicap Forbund, på claus@danskhandicapforbund.dk med angivelse af navn, e-mailadresse og medlemsnummer. Er du i tvivl om dit medlemsnummer, kan du via Dansk Handicap Forbunds hjemmeside logge ind på ’Min Side’ og se dit medlemsnummer eller du kan kontakte forbundet på mail dhf@danskhandicapforbund.dk eller telefon 39 29 35 55.
Angiv desuden i din tilmelding, hvis du ønsker at brevstemme. Hvis du brevstemmer, vil du få sendt en stemmeseddel med frankeret svarkuvert. Brevstemmen skal være sendt, så den er DHF’s sekretariat i hænde senest d. 26. marts.
Indkomne forslag sendes til Claus Jensen på claus@danskhandicapforbund.dk senest d. 27. februar. Han sørger for at sende forslag videre til UK’s bestyrelse.
Den endelige dagsorden sendes ud til de tilmeldte deltagere på mail, når vi nærmer os landsmødet, men den foreløbige dagsorden til landsmødet er:
 1. Valg af dirigent – bestyrelsen indstiller Susanne Olsen, Dansk Handicap Forbund
 2. Valg af referent – bestyrelsen indstiller Claus Jensen, Dansk Handicap Forbund
 3. Valg af stemmetællere – bestyrelsen indstiller Claus Jensen, Dansk Handicap Forbund
 4. Årsberetning
 5. Årsregnskab for 2019 og 2020
 6. Indkomne forslag
 7. Fremtidigt arbejde
 8. Valg af bestyrelse:
  • 8 a. Valg af formand for et år*
   • i. Kandidatur/opstilling sendes til claus@danskhandicapforbund.dk senest 1. marts.
  • 8 b. Valg af to ordinære bestyrelsesmedlemmer for to år**
   • ii. Kandidatur/opstilling sendes til claus@danskhandicapforbund.dk senest 1. marts.
  • 8 c. Valg af fire ordinære bestyrelsesmedlemmer for et år**
   • iii. Kandidatur/opstilling sendes til claus@danskhandicapforbund.dk senest 1. marts.
 9. Eventuelt
*) Da § 5, stk. 10 i vedtægterne siger, at “I lige år vælges en formand for to år”, og da der sidste år pga. dispensationen til udsættelse af landsmøde ikke blev afholdt valg af formand, vælges formanden for resten af den nuværende valgperiode, dvs. et år
**) Da § 5, stk. 10 i vedtægterne endvidere siger, at der hvert år vælges: “to ordinære bestyrelsesmedlemmer for to år og to ordinære bestyrelsesmedlemmer for et år”, og da der sidste år pga. dispensationen til udsættelse af landsmøde ikke blev afholdt valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer, vælges to ekstra (ift. § 5, stk. 10) bestyrelsesmedlemmer for et år, dvs. resten af den nuværende valgperiode for de to, der sidste år skulle have været valgt for to år
Senest i starten af marts vil de tilmeldte deltagere modtage skriftligt materiale samt en kode og et link til en side, hvor der vil være forklarende videoer til noget af materialet. I den forbindelse kommer der også information om, hvortil og hvornår man senest kan indsende spørgsmål og kommentarer til materialet. Spørgsmål, svar og kommentarer vil blive sendt ud til de tilmeldte deltagere inden landsmødet.
Vedrørende afstemningsformen:
Der vil være tale om en elektronisk afstemningsform. Afstemning om punkterne 4 til 8 b vil være muligt i tidsrummet kl. 11.00 til 12.30 den 27. marts. Hvis det viser sig, at det er nødvendigt også at stemme om punkt 8 c, så vil det være muligt samme dag fra kl. 13.00 til 14.00. Snarest derefter vil stemmerne tælles op og offentliggøres.
Ved tilmelding til landsmødet vil du modtage en udførlig vejledning i den elektroniske afstemningsprocedure.
Hvis du har spørgsmål til processen, så kontakt Claus Jensen på tlf.: 92 82 22 02 eller e-mail: claus@danskhandicapforbund.dk eller Zakaria Naser på tlf.: 60 17 41 81 eller e-mail: zakaria@ungdomskredsen.dk
DEL I DIT NETVÆRK

SKREVET AF

SKRIV EN KOMMENTAR

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK